T

Prowadzimy działalność informacyjno-profilaktyczną, ukierunkowaną na ugruntowanie wiary zgodnie z Chrystusowym Orędziem Ewangelii.

 

Zakres naszej działalności to:

1. Organizacja wykładów, konferencji, prelekcji, spotkań tematycznych;

2. Osobiste spotkania skierowane do osób, które miały kontakt z zagrożeniami duchowymi (współpraca z księżmi, klerykami, terapeutami,

    specjalistami rożnych dziedzin oraz przygotowanymi osobami świeckimi (możliwość rozmowy, uzyskania informacji lub porady));

3. Prowadzenie akcji o charakterze promocyjnym, informacyjnym i profilaktycznym;

4. Nawiązywanie współpracy z parafiami, wspólnotami, wydziałami katechetycznymi oraz Białostockim Środowiskiem Nowej Ewangelizacji;

5. Nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury oraz mediami;

6. Opracowywanie, redagowanie i publikacja materiałów dotyczących zagrożeń duchowych.

 

Poprzez działalność prowadzoną w obszarze społecznym, kulturalnym i pedagogicznym, chcemy docierać z informacją o zagrożeniach duchowych do jak najszerszego grona osób.

 

Nasz adres: (przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Katedrze)

Ośrodek Informacji o Zagrożeniach Duchowych "BARKA"

ul. Kościelna 2   15-087 Białystok

e-mail:     osrodek.barka@op.pl

dyżur:  środa 19:00 - 20:00

 

O nas

Strona główna

 Ośrodek Informacji o Zagrożeniach Duchowych "BARKA" w Białymstoku