Ośrodek Informacji o Zagrożeniach Duchowych "BARKA" w Białymstoku

Strona główna

Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Zabobon - tradycja czy zagrożenie?

ks. Adam Siegieniewicz